спандекс прежда

  • spandex spinneret

    спандекс прежда

    спандекс, е вид химическо влакно за традиционните тъкани, широко използвани за облеклото. Изискването за качество към преденето ще бъде по-високо от това, използвано за нетъкания плат. Изработеният от нас еластичен спинерет получи добра обратна връзка от на пазара и беше продаден на югоизточна Азия.